รวมน้ำใจ 10 หมู่บ้าน ให้กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาคำขวาง


เมนูหลัก


ลิงค์ภายใน

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทานวัดเกษตรนรสิงห์

ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง ร่วมทำบุญประเพณีมหาสังฆทาน กินเผือก กินมัน ณ วัดเกษตรนรสิงห์ บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป