รวมน้ำใจ 10 หมู่บ้าน ให้กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาคำขวาง


เมนูหลัก


ลิงค์ภายใน

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ลุยพื้นที่ทำความสะอาดถนนหมู่ 8 เตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง ร่วมกับชาวบ้าน ลุยพื้นที่ตัดหญ้า และทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน และตัดสินการประกวดหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สามารถบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และประสานเชื่อมโยงแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 และคณะทำงานตัดสินการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 ในโอกาสที่จะเดินทางมาตรวจประเมินผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ หมู่ที่ 8 และชุดปฏิบัติการประจำตำบล ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดีมีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ